Carola och Emma med deras varmblossto är på besök för en omgång nya skor! De bor i Örtäsk (ca. 7 mil från Lycksele) och har lång väg till till sin hovslagare.

Carola och Emma med deras varmblossto är på besök för en omgång nya skor! De bor i Örtäsk (ca. 7 mil från Lycksele) och har lång väg till till sin hovslagare.

Husses hund när det är skoning på G!

Husses hund när det är skoning på G!