DELTAGARE med häst; John Moore clinic 5-6 juni...

Carin Backlund - Aramis
Marie Sahlman - Ludde
Linda Burman - Bella
Diana Sandberg - Häst från Tanne
Lenie Tabukasch - Rubin
Gertie Tabuksch - Fröyko
Anna Sjögren - Elrigo
Anna Fransson -
Jeanette Carlsson - Mandat
Jenny Wahlgren - Belitza


Wielki Zolo ox, som numera bor på Tanne :) Han är en arabisk fullblodshingst på 3 år och är supersöt :)